Prislista & arbetskostnader

 Nedanstående priser gäller

  • Normal debitering 562 (450) kr/tim (1)
  • Förhöjd debitering 875 (700) kr/tim (2)
  • Felsökning fast pris 1250 (1,000 kr )
  • Material debiteras enligt Dahl vvs´s gällande grundprislista.
  • Ansökan om utbetalning för ROT-avdrag hos skatteverket 225 kr (för faktura under 1000 kr m moms)
  • Övertid, dvs. efter 16:00 debiteras 1,5x per påbörjad timme vardagar

För samtliga arbeten gäller följande:

Moms ingår i samtliga priser enligt ovan.

I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande.

  • Restid till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats,
  • Tidrapportering och påfyllning material till servicebil.
  • Avfall till Återvinningen

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till slutkund med ett 12% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, plattsättare, målare, elektriker, håltagare, grävare osv.

Noter.( ) + Moms
(1) Gäller när Bergers RÖR tillhandahåller allt material som monteras.
(2) Gäller när Bergers RÖR monterar/installerar material som kund tillhandahåller. (I mån av tid och hur mycket.)
(3) Mil kostnad >2 mil 313 kr med moms.