Prislista & arbetskostnader

 Nedanstående priser gäller

 • Normal debitering 625 (500) kr/Tim (1)
 • Förhöjd debitering 1000 (800) kr/Tim (2)
 • Felsökning fast pris 1250 (1,000 kr )
 • Material debiteras enligt Dahl vvs´s gällande grundprislista.
 • Ansökan om utbetalning för ROT-avdrag hos skatteverket 225 kr (för faktura under 1000 kr m moms)
 • Övertid, dvs. efter 16:00 debiteras 1,5x per påbörjad timme vardagar
 • Bil kostnader till 20 km 437:- med moms (350:- plus moms)
 • bil kostnad längre resa än 20 Km 19:- km med moms (15:- plus moms)
 • 2019-12-20
 • 2021-12-11

För samtliga arbeten gäller följande:

Moms ingår i samtliga priser enligt ovan.

I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande.

 • Restid till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats,
 • Tidrapportering och påfyllning material till servicebil.
 • Avfall till Återvinningen

Under vissa arbeten förekommer underentreprenörer. Dessa debiterar vi vidare till slutkund med ett 12% entreprenadspåslag enligt gällande normer. Följande UE förekommer; byggare, snickare, plattsättare, målare, elektriker, håltagare, grävare osv.

Noter.( ) + Moms
(1) Gäller när Bergers RÖR tillhandahåller allt material som monteras.
(2) Gäller när Bergers RÖR monterar/installerar material som kund tillhandahåller. (I mån av tid och hur mycket.)